ByteContentStreamSource

ByteContentStreamSource class

Representerar en strömkälla baserad på innehållsström.

public class ByteContentStreamSource : StreamSource

Konstruktörer

namn Beskrivning
ByteContentStreamSource(byte[]) Initierar nyByteContentStreamSource objekt.

Egenskaper

namn Beskrivning
Offset { get; set; } Får eller sätter offset inuti källan.

Metoder

namn Beskrivning
override Clone() Klonar ByteContentStreamSource-objektet.
override GetFontStream() Returnerar teckensnittsfilström. Glöm inte att stänga strömmen efter användning.
virtual MustCloseAfterUse() Arvtagarna kan förhindra strömmen från att stängas. Returnerar sant om strömkällan vill att strömmen ska stängas efter användning. Annars returnerar false.

Se även