Clone

ByteContentStreamSource.Clone method

Klonar ByteContentStreamSource-objektet.

public override object Clone()

Returvärde

Kopia av objekt.

Se även