GetFontStream

ByteContentStreamSource.GetFontStream method

Returnerar teckensnittsfilström. Glöm inte att stänga strömmen efter användning.

public override Stream GetFontStream()

Returvärde

Font filström.

Se även