FileSystemStreamSource

FileSystemStreamSource class

Representerar en strömkälla baserad på filsystem.

public class FileSystemStreamSource : StreamSource

Konstruktörer

namnBeskrivning
FileSystemStreamSource(string)Initierar nyFileSystemStreamSource objekt.

Egenskaper

namnBeskrivning
FileName { get; set; }Hämtar eller ställer in filnamn.
Offset { get; set; }Får eller sätter offset inuti källan.

Metoder

namnBeskrivning
override Clone()Klonar FileSystemStreamSource-objektet.
override GetFontStream()Returnerar teckensnittsfilström. Glöm inte att stänga strömmen efter användning.
virtual MustCloseAfterUse()Arvtagarna kan förhindra strömmen från att stängas. Returnerar sant om strömkällan vill att strömmen ska stängas efter användning. Annars returnerar false.

Se även