FileName

FileSystemStreamSource.FileName property

Hämtar eller ställer in filnamn.

public string FileName { get; set; }

Se även