FontDefinition

FontDefinition(FontType, string, StreamSource)

Skapar en typsnittsdefinition för en fil.

public FontDefinition(FontType fontType, string fileExtension, StreamSource streamSource)
Parameter Typ Beskrivning
fontType FontType Typsnitt.
fileExtension String Font filtillägg.
streamSource StreamSource Fontströmkälla.

Se även


FontDefinition(FontType, StreamSource)

Skapar en typsnittsdefinition för en fil.

public FontDefinition(FontType fontType, StreamSource streamSource)
Parameter Typ Beskrivning
fontType FontType Typsnitt.
streamSource StreamSource Fontströmkälla.

Se även


FontDefinition(string, FontType, string, StreamSource)

Skapar en typsnittsdefinition för en fil.

public FontDefinition(string fontName, FontType fontType, string fileExtension, 
    StreamSource streamSource)
Parameter Typ Beskrivning
fontName String Teckensnittsnamn.
fontType FontType Typsnitt.
fileExtension String Font filtillägg.
streamSource StreamSource Fontströmkälla.

Se även


FontDefinition(FontType, FontFileDefinition)

Skapar en typsnittsdefinition för en fil.

public FontDefinition(FontType fontType, FontFileDefinition fileDefinition)
Parameter Typ Beskrivning
fontType FontType Typsnitt.
fileDefinition FontFileDefinition FontFileDefinition.

Se även


FontDefinition(string, FontType, FontFileDefinition)

Skapar en typsnittsdefinition för en fil.

public FontDefinition(string fontName, FontType fontType, FontFileDefinition fileDefinition)
Parameter Typ Beskrivning
fontName String Teckensnittsnamn.
fontType FontType Typsnitt.
fileDefinition FontFileDefinition FontFileDefinition.

Se även


FontDefinition(string, string, FontType, FontFileDefinition)

Skapar en typsnittsdefinition för en fil.

public FontDefinition(string fontName, string postscriptName, FontType fontType, 
    FontFileDefinition fileDefinition)
Parameter Typ Beskrivning
fontName String Teckensnittsnamn.
postscriptName String Postscript-teckensnittsnamn.
fontType FontType Typsnitt.
fileDefinition FontFileDefinition FontFileDefinition.

Se även


FontDefinition(FontType, FontFileDefinition[])

Skapar teckensnittsdefinition för flera filer.

public FontDefinition(FontType fontType, FontFileDefinition[] fileDefinitions)
Parameter Typ Beskrivning
fontType FontType Typsnitt.
fileDefinitions FontFileDefinition[] Array av FontFileDefinition-objekt.

Se även


FontDefinition(string, string, FontType, FontFileDefinition[])

Skapar teckensnittsdefinition för flera filer.

public FontDefinition(string fontName, string postscriptName, FontType fontType, 
    FontFileDefinition[] fileDefinitions)
Parameter Typ Beskrivning
fontName String Teckensnittsnamn.
postscriptName String Postscript-teckensnittsnamn.
fontType FontType Typsnitt.
fileDefinitions FontFileDefinition[] Array av FontFileDefinition-objekt.

Se även


FontDefinition(MultiLanguageString, MultiLanguageString, FontType, FontFileDefinition)

Skapar teckensnittsdefinition för flera filer.

public FontDefinition(MultiLanguageString fontNames, MultiLanguageString postscriptNames, 
    FontType fontType, FontFileDefinition fileDefinition)
Parameter Typ Beskrivning
fontNames MultiLanguageString Teckensnittsnamn.
postscriptNames MultiLanguageString Postscript-teckensnittsnamn.
fontType FontType Typsnitt.
fileDefinition FontFileDefinition FontFileDefinition.

Se även


FontDefinition(MultiLanguageString, MultiLanguageString, FontType, FontFileDefinition[])

Skapar teckensnittsdefinition för flera filer.

public FontDefinition(MultiLanguageString fontNames, MultiLanguageString postscriptNames, 
    FontType fontType, FontFileDefinition[] fileDefinitions)
Parameter Typ Beskrivning
fontNames MultiLanguageString Teckensnittsnamn.
postscriptNames MultiLanguageString Postscript-teckensnittsnamn.
fontType FontType Typsnitt.
fileDefinitions FontFileDefinition[] Array av FontFileDefinition-objekt.

Se även