FontFileDefinition

FontFileDefinition class

Representerar teckensnittsfildefinition.

public class FontFileDefinition

Konstruktörer

namnBeskrivning
FontFileDefinition(FileInfo)Skapar en fildefinition med hjälp av teckensnittsfil (representerad av FileInfo) och filinnehåll.
FontFileDefinition(StreamSource)Skapar en fildefinition med endast filinnehåll.
FontFileDefinition(string, StreamSource)Skapar en fildefinition med endast filinnehåll.
FontFileDefinition(string, StreamSource, long)Skapar en fildefinition med endast filinnehåll.

Egenskaper

namnBeskrivning
FileExtension { get; }Får typsnittsfiltillägg.
FileName { get; }Hämtar teckensnittsfilnamn.
Offset { get; }Blir offset inuti strömmen.
StreamSource { get; }Hämtar strömkällan.

Se även