FontFileDefinition

FontFileDefinition class

Representerar teckensnittsfildefinition.

public class FontFileDefinition

Konstruktörer

namn Beskrivning
FontFileDefinition(FileInfo) Skapar en fildefinition med hjälp av teckensnittsfil (representerad av FileInfo) och filinnehåll.
FontFileDefinition(StreamSource) Skapar en fildefinition med endast filinnehåll.
FontFileDefinition(string, StreamSource) Skapar en fildefinition med endast filinnehåll.
FontFileDefinition(string, StreamSource, long) Skapar en fildefinition med endast filinnehåll.

Egenskaper

namn Beskrivning
FileExtension { get; } Får typsnittsfiltillägg.
FileName { get; } Hämtar teckensnittsfilnamn.
Offset { get; } Blir offset inuti strömmen.
StreamSource { get; } Hämtar strömkällan.

Se även