FileExtension

FontFileDefinition.FileExtension property

Får typsnittsfiltillägg.

public string FileExtension { get; }

Se även