FileName

FontFileDefinition.FileName property

Hämtar teckensnittsfilnamn.

public string FileName { get; }

Se även