FontFileDefinition

FontFileDefinition(StreamSource)

Skapar en fildefinition med endast filinnehåll.

public FontFileDefinition(StreamSource streamSource)
ParameterTypBeskrivning
streamSourceStreamSourceFontströmkälla.

Se även


FontFileDefinition(string, StreamSource)

Skapar en fildefinition med endast filinnehåll.

public FontFileDefinition(string fileExtension, StreamSource streamSource)
ParameterTypBeskrivning
fileExtensionStringFont filtillägg.
streamSourceStreamSourceFontströmkälla.

Se även


FontFileDefinition(string, StreamSource, long)

Skapar en fildefinition med endast filinnehåll.

public FontFileDefinition(string fileExtension, StreamSource streamSource, long offset)
ParameterTypBeskrivning
fileExtensionStringFont filtillägg.
streamSourceStreamSourceFontströmkälla.
offsetInt64Offset till teckensnittsdata i strömkällan.

Se även


FontFileDefinition(FileInfo)

Skapar en fildefinition med hjälp av teckensnittsfil (representerad av FileInfo) och filinnehåll.

public FontFileDefinition(FileInfo fontFile)
ParameterTypBeskrivning
fontFileFileInfoFont FileInfo-objekt.

Se även