StreamSource

StreamSource class

Definierar ett sätt att få en filström när den behövs.

public abstract class StreamSource

Konstruktörer

namn Beskrivning
StreamSource() Initierar strömkällan.

Egenskaper

namn Beskrivning
Offset { get; set; } Får eller sätter offset inuti källan.

Metoder

namn Beskrivning
abstract Clone() Klonar strömkällobjektet.
abstract GetFontStream() Returnerar teckensnittsström.
virtual MustCloseAfterUse() Arvtagarna kan förhindra strömmen från att stängas. Returnerar sant om strömkällan vill att strömmen ska stängas efter användning. Annars returnerar false.

Se även