MustCloseAfterUse

StreamSource.MustCloseAfterUse method

Arvtagarna kan förhindra strömmen från att stängas. Returnerar sant om strömkällan vill att strömmen ska stängas efter användning. Annars returnerar false.

public virtual bool MustCloseAfterUse()

Returvärde

Sant om strömkällan vill att strömmen ska stängas efter användning, annars falskt.

Se även