Aspose.Font.Ttf

Den Aspose.Font.Ttf namnrymden tillhandahåller klasser som beskriver objekt relaterade till TTF-teckensnittsformat.

Klasser

KlassBeskrivning
LicenseFlagsRepresenterar en hjälpomslag för en inbäddningsflagga från ‘OS/2’-tabellen (fält fsType).
TtcFontFileDefinitionRepresenterar fildefinition för TTC Font.
TtcFontSourceRepresenterar TTC-teckensnittskälla.
TtfEncodingRepresenterar TTF-teckensnittskodning.
TtfEncodingParametersRepresenterar TTF-kodningsparametrar. Bör användas för att begära specifik kodning från TTF Font.
TtfFontRepresenterar TrueType Font (TTF).
TtfFontMetricsRepresenterar TTF-teckensnittsmått.