Aspose.Font.Ttf

Den Aspose.Font.Ttf namnrymden tillhandahåller klasser som beskriver objekt relaterade till TTF-teckensnittsformat.

Klasser

Klass Beskrivning
LicenseFlags Representerar en hjälpomslag för en inbäddningsflagga från ‘OS/2’-tabellen (fält fsType).
TtcFontFileDefinition Representerar fildefinition för TTC Font.
TtcFontSource Representerar TTC-teckensnittskälla.
TtfEncoding Representerar TTF-teckensnittskodning.
TtfEncodingParameters Representerar TTF-kodningsparametrar. Bör användas för att begära specifik kodning från TTF Font.
TtfFont Representerar TrueType Font (TTF).
TtfFontMetrics Representerar TTF-teckensnittsmått.