LicenseFlags

LicenseFlags class

Representerar en hjälpomslag för en inbäddningsflagga från ‘OS/2’-tabellen (fält fsType).

public class LicenseFlags

Egenskaper

namnBeskrivning
FSType { get; }Får rå fsType-värde från OS/2-tabellen eller 0 om detta fält inte finns i tabellen.
FSTypeAbsent { get; }Returnerar sant om fsType-flaggan saknas i ‘OS/2’-tabellen.
IsBitmapOnlyEmbedding { get; }Upptäcker om fsType tillåter BitmapOnly-inbäddning.
IsEditableEmbedding { get; }Upptäcker om fsType tillåter redigerbar inbäddning.
IsInstallableEmbedding { get; }Upptäcker om fsType är Installerbar inbäddning.
IsNoSubsettingEmbedding { get; }Upptäcker om fsType tillåter NoSubsetting inbäddning.
IsPreviewAndPrintEmbedding { get; }Upptäcker om fsType tillåter inbäddning av förhandsgranskning och utskrift.
IsReservedType { get; }Detekterar om reserverad bit (bit 0) är inställd för fsType.
IsRestrictedLicenseEmbedding { get; }Upptäcker om fsType är inbäddad med begränsad licens.

Se även