IsInstallableEmbedding

LicenseFlags.IsInstallableEmbedding property

Upptäcker om fsType är Installerbar inbäddning.

public bool IsInstallableEmbedding { get; }

Se även