TtcFontFileDefinition

TtcFontFileDefinition class

Representerar fildefinition för TTC Font.

public class TtcFontFileDefinition : FontFileDefinition

Konstruktörer

namnBeskrivning
TtcFontFileDefinition(int, string, StreamSource, long)Skapar en fildefinition med endast filinnehåll.

Egenskaper

namnBeskrivning
FileExtension { get; }Får typsnittsfiltillägg.
FileName { get; }Hämtar teckensnittsfilnamn.
FontIndex { get; }Hämtar teckensnittsindex inuti TTC Font.
Offset { get; }Blir offset inuti strömmen.
StreamSource { get; }Hämtar strömkällan.

Se även