TtcFontSource

TtcFontSource class

Representerar TTC-teckensnittskälla.

public class TtcFontSource

Konstruktörer

namnBeskrivning
TtcFontSource(StreamSource)Skapar TTC-teckensnittskälla baserat på IStreamSource-ström tillhandahållande objekt.
TtcFontSource(string)Skapar TTC-teckensnittskälla baserat på sökvägen till ttc-fontsamlingsfilen.

Metoder

namnBeskrivning
GetFontDefinitions()Returnerar teckensnittsdefinitionsmatris för TTC-teckensnittskällan.

Se även