TtfEncoding

TtfEncoding class

Representerar TTF-teckensnittskodning.

public class TtfEncoding : IFontEncoding

Metoder

namnBeskrivning
DecodeToGid(uint)TTF Fonts DecodeToGlyphId-implementering hittar unicode-tabellen och returnerar glyph id för unicode char. Glyph id är ett unikt nummer för en glyph, vilket är teckensnittsberoende. Till exempel: Type1:s namn är i instans av glyph id (GlyphStringId) class. TTF:s id är ett int-index, instans av (GlyphUInt32Id class.
DecodeToGidParameterized(IEncodingParameters, uint)Parametriserad version gör det möjligt att använda specifik CMap-tabell (inte unicode).
Encode(uint, uint)Kodar glyfen. För TTF-teckensnitt är teckenkoden unicode.
GidToUnicode(GlyphId)Avkodar glyf-id till unicode. Glyf-id är ett unikt nummer för en glyf, vilket är teckensnittsberoende. Till exempel: Typ1s id är ett glyfnamn, instans av (GlyphStringId) class. TTF:s id är ett int-index, instans av (GlyphUInt32Id class.
UnicodeToGid(uint)Avkodar en unicode och returnerar glyph id.

Se även