TtfEncodingParameters

TtfEncodingParameters class

Representerar TTF-kodningsparametrar. Bör användas för att begära specifik kodning från TTF Font.

public class TtfEncodingParameters : IEncodingParameters

Konstruktörer

namnBeskrivning
TtfEncodingParameters(ushort, ushort)Initierar ny instans av klassen TtfEncodingParameters. Tar plattforms-ID, plattformsspecifikt kodnings-id som parametrar. Dessa parametrar används för att begära speciell CMap-undertabell från huvudteckensnittet CMap-tabell, , se ’tabell’ ‘CMap’ i Open specifikation.

Egenskaper

namnBeskrivning
PlatformId { get; set; }Hämtar eller ställer in PlatformId-värdet.
PlatformSpecificId { get; set; }Hämtar eller ställer in PlatformSpecificId-värde.

Se även