Aspose.Font.TtfCMapFormats

Den Aspose.Font.TtfCMapFormatsnamnutrymme tillhandahåller klasser för arbete med olika format av CMap-undertabeller.

Klasser

KlassBeskrivning
TtfCMapFormat0TableRepresenterar Format0 CMap-undertabell för TTF-teckensnittsfilen.
TtfCMapFormat10TableRepresenterar Format10 CMap-undertabell för TTF-teckensnittsfilen.
TtfCMapFormat12TableRepresenterar Format8 CMap-undertabell för TTF-teckensnittsfilen.
TtfCMapFormat2TableRepresenterar Format2 CMap-undertabell för TTF-teckensnittsfilen.
TtfCMapFormat4TableRepresenterar Format4 CMap-undertabell för TTF Font-filen.
TtfCMapFormat6TableRepresenterar Format6 CMap-undertabell för TTF-teckensnittsfilen.
TtfCMapFormat8TableRepresenterar Format8 CMap-undertabell för TTF-teckensnittsfilen.
TtfCMapFormatBaseTableRepresenterar CMap-undertabellens basklass.