Aspose.Font.TtfCMapFormats

Den Aspose.Font.TtfCMapFormatsnamnutrymme tillhandahåller klasser för arbete med olika format av CMap-undertabeller.

Klasser

Klass Beskrivning
TtfCMapFormat0Table Representerar Format0 CMap-undertabell för TTF-teckensnittsfilen.
TtfCMapFormat10Table Representerar Format10 CMap-undertabell för TTF-teckensnittsfilen.
TtfCMapFormat12Table Representerar Format8 CMap-undertabell för TTF-teckensnittsfilen.
TtfCMapFormat2Table Representerar Format2 CMap-undertabell för TTF-teckensnittsfilen.
TtfCMapFormat4Table Representerar Format4 CMap-undertabell för TTF Font-filen.
TtfCMapFormat6Table Representerar Format6 CMap-undertabell för TTF-teckensnittsfilen.
TtfCMapFormat8Table Representerar Format8 CMap-undertabell för TTF-teckensnittsfilen.
TtfCMapFormatBaseTable Representerar CMap-undertabellens basklass.