TtfCMapFormat10Table

TtfCMapFormat10Table class

Representerar Format10 CMap-undertabell för TTF-teckensnittsfilen.

public class TtfCMapFormat10Table : TtfCMapFormatBaseTable

Egenskaper

namnBeskrivning
PlatformId { get; }Får PlatformId.
PlatformSpecificId { get; }Får PlatformSpecificId.

Metoder

namnBeskrivning
virtual GetAllCodes()Hämtar alla koder från aktuell CMaps undertabell.
override GetGlyphIndex(uint)Får ett glyfindex för en given teckenkod.

Se även