TtfCMapFormatBaseTable

TtfCMapFormatBaseTable class

Representerar CMap-undertabellens basklass.

public class TtfCMapFormatBaseTable

Egenskaper

namnBeskrivning
PlatformId { get; }Får PlatformId.
PlatformSpecificId { get; }Får PlatformSpecificId.

Metoder

namnBeskrivning
virtual GetAllCodes()Hämtar alla koder från aktuell CMaps undertabell.
virtual GetGlyphIndex(uint)Får ett glyfindex för en given teckenkod

Se även