GetAllCodes

TtfCMapFormatBaseTable.GetAllCodes method

Hämtar alla koder från aktuell CMaps undertabell.

public virtual List<uint> GetAllCodes()

Returvärde

Alla koder från aktuell CMaps undertabell.

Se även