PlatformId

TtfCMapFormatBaseTable.PlatformId property

Får PlatformId.

public ushort PlatformId { get; }

Se även