PlatformSpecificId

TtfCMapFormatBaseTable.PlatformSpecificId property

Får PlatformSpecificId.

public ushort PlatformSpecificId { get; }

Se även