Aspose.Font.TtfCommon

Den Aspose.Font.TtfCommon namnutrymme tillhandahåller klasser som är vanliga för TrueType-formatet area

Klasser

Klass Beskrivning
Version16Dot16 Återsänder Version16Dot16 datatype