Aspose.Font.TtfCommon

Den Aspose.Font.TtfCommon namnutrymme tillhandahåller klasser som är vanliga för TrueType-formatet area

Klasser

KlassBeskrivning
Version16Dot16Återsänder Version16Dot16 datatype