Version16Dot16

Version16Dot16 class

Återsänder Version16Dot16 datatype

public class Version16Dot16 : ICloneable

Konstruktörer

namnBeskrivning
Version16Dot16()Konstruktör
Version16Dot16(ushort, ushort)Konstruktör

Egenskaper

namnBeskrivning
MajorNumber { get; set; }Hämtar eller ställer in huvudversionsnummer. Värde har betydelse endast i hexademisk notation, till exempel version 0.5 för ‘maxp’ i faktiska teckensnittsfiler är 4 byte: {0, 0, 80, 0}, vad har hexademisk representation 0x00005000. Efter att ha läst den här versionen från filen , Major och moll nummer för objektVersion16Dot16 kommer att vara 0 respektive 20480. Och dessa värden i hexademisk form är 0x0000 och 0x5000.
MinorNumber { get; set; }Hämtar eller ställer in mindre versionsnummer Värdet har betydelse endast i hexademisk notation, till exempel version 0.5 för ‘maxp’ i faktiska teckensnittsfiler är 4 byte: {0, 0, 80, 0}, vad har hexademisk representation 0x000.0d_ läser den här versionen från teckensnittsfil, större och mindre siffror för objektVersion16Dot16 kommer att vara 0 respektive 20480. Och dessa värden i hexademisk form är 0x0000 och 0x5000.
RawBytes { get; }Hämtar alla råbitar för version16Dot16 versionsnummer som byte-array med storlek 4 byte.

Metoder

namnBeskrivning
virtual Clone()Skapa en kopia avVersion16Dot16 objekt.
override ToString()Returnera versionsvärde som en formaterad sträng Till exempel “0.5”, “1.1”, “3.0” etc.

Se även