MinorNumber

Version16Dot16.MinorNumber property

Hämtar eller ställer in mindre versionsnummer Värdet har betydelse endast i hexademisk notation, till exempel version 0.5 för ‘maxp’ i faktiska teckensnittsfiler är 4 byte: {0, 0, 80, 0}, vad har hexademisk representation 0x000.0d_ läser den här versionen från teckensnittsfil, större och mindre siffror för objektVersion16Dot16 kommer att vara 0 respektive 20480. Och dessa värden i hexademisk form är 0x0000 och 0x5000.

public ushort MinorNumber { get; set; }

Se även