Aspose.Font.TtfHelpers

Den Aspose.Font.TtfHelpers namnrymden tillhandahåller klasser och interfaces för arbete med utökad funktionalitet på TTF font objects

Klasser

Klass Beskrivning
HelpersFactory Skapar objekt relaterade till TtfHelpers namespace

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IFontCharactersMerger Deklarerar hjälpfunktioner för att slå samman TrueType-teckensnitt. Teckensnitt som skickas av parametern font1 som anses vara primärt. Det betyder att många -egenskaper, relaterade till det slutliga sammanslagna teckensnittet, såsom mätvärden, kodningsstruktur och andra, kommer att tas från detta primära teckensnitt.