Aspose.Font.TtfTables

Den Aspose.Font.TtfTables namespace tillhandahåller klasser för arbete med olika tabeller i TrueType-format.

Klasser

KlassBeskrivning
TtfCffTableRepresenterar “cff”-tabellen för TTF-teckensnittsfilen.
TtfCMapTableRepresenterar “cmap”-tabellen för TTF-teckensnittsfilen.
TtfCvtTableRepresenterar kontrollvärdestabellen (CVT) för TTF-teckensnittsfilen.
TtfFpgmTableRepresenterar “fpgm”-tabellen för TTF Font-filen.
TtfGlyfTableRepresenterar “glyf”-tabellen för TTF Font-filen.
TtfHeadTableRepresenterar “head”-tabellen för TTF Font-filen.
TtfHheaTableRepresenterar “hhea”-tabellen för TTF Font-filen.
TtfHmtxTableRepresenterar “hmtx”-tabellen för TTF Font-filen.
TtfLocaTableRepresenterar “loca”-tabellen för TTF-teckensnittsfilen.
TtfMaxpTableRepresenterar “maxp”-tabellen för TTF-teckensnittsfilen.
TtfNameTableRepresenterar “namn”-tabellen för TTF-teckensnittsfilen.
TtfOs2TableRepresenterar tabellen “OS/2” för TTF-teckensnittsfilen.
TtfPostTableRepresenterar “post”-tabellen för TTF Font-filen.
TtfPrepTableRepresenterar “prep”-tabellen för TTF Font-filen.
TtfTableBaseRepresenterar TTF-tabelldefinition.
TtfTableRepositoryRepresenterar lagringsplats för TTF-tabeller.