Aspose.Font.Type1

Den Aspose.Font.Type1 namespace tillhandahåller klasser som beskriver objekt relaterade till Type1 Font-format.

Klasser

Klass Beskrivning
FontSpecificEncodings Representerar specifika kodningar för konsumentmedvetna teckensnitt.
Type1Encoding Representerar typ1 teckensnittskodning.
Type1Font Representerar typ1 typsnitt.
Type1FontMetrics Representerar typsnittsmått för typ 1.
Type1MetricFont Implementering av metriskt typsnitt av typ 1. Detta typsnitt av typ 1 skapas endast med hjälp av mätvärden. Glyfhämtningsfunktioner och några andra som kräver riktiga teckensnitt är inte tillåtna, ej tillåtna funktioner ger undantagType1NotSupportedException . Andra egenskaper (FontName, Weight, Metrics och Encoding) används från metrics-filen.