Aspose.Font.Type1

Den Aspose.Font.Type1 namespace tillhandahåller klasser som beskriver objekt relaterade till Type1 Font-format.

Klasser

KlassBeskrivning
FontSpecificEncodingsRepresenterar specifika kodningar för konsumentmedvetna teckensnitt.
Type1EncodingRepresenterar typ1 teckensnittskodning.
Type1FontRepresenterar typ1 typsnitt.
Type1FontMetricsRepresenterar typsnittsmått för typ 1.
Type1MetricFontImplementering av metriskt typsnitt av typ 1. Detta typsnitt av typ 1 skapas endast med hjälp av mätvärden. Glyfhämtningsfunktioner och några andra som kräver riktiga teckensnitt är inte tillåtna, ej tillåtna funktioner ger undantagType1NotSupportedException . Andra egenskaper (FontName, Weight, Metrics och Encoding) används från metrics-filen.