FontSpecificEncodings

FontSpecificEncodings class

Representerar specifika kodningar för konsumentmedvetna teckensnitt.

public class FontSpecificEncodings

Metoder

namnBeskrivning
RegisterEncoding(string, string[])Registrera kodning för konsumentmedvetna teckensnitt.

Se även