DecodeToGid

Type1Encoding.DecodeToGid method

Avkodar Gid till unicode. Glyf-id är ett unikt nummer för en glyf, vilket är teckensnittsberoende. Till exempel: Typ1s id är ett glyfnamn, instans av (GlyphStringId) class. TTF:s id är ett int-index, instans av (GlyphUInt32Id class.

public GlyphId DecodeToGid(uint charCode)
ParameterTypBeskrivning
charCodeUInt32Teckenkod för att få glyph-identifierare för.

Returvärde

Glyfidentifierare relaterad till teckenkod passerad.

Se även