GidToUnicode

Type1Encoding.GidToUnicode method

Avkodar Gid till Unicode. Glyf-id är ett unikt nummer för en glyf, vilket är teckensnittsberoende. Till exempel: Typ1s id är ett glyfnamn, instans av (GlyphStringId) class. TTF:s id är ett int-index, instans av (GlyphUInt32Id class.

public uint GidToUnicode(GlyphId gid)
ParameterTypBeskrivning
gidGlyphIdGlyfidentifierare för symbol som ska avkodas.

Returvärde

Unicode-värde relaterat till glyph-id passerat.

Se även