WoffFormatException

WoffFormatException class

Representerar WOFF-teckensnittsbearbetningsrelaterat undantag.

public class WoffFormatException : ApplicationException

Konstruktörer

namnBeskrivning
WoffFormatException()Initierar nyWoffFormatException objekt.
WoffFormatException(string)Initierar nyWoffFormatException objekt.
WoffFormatException(SerializationInfo, StreamingContext)Initierar nyWoffFormatException objekt.
WoffFormatException(string, Exception)Initierar nyWoffFormatException objekt.

Se även