WoffFormatException

WoffFormatException()

Initierar nyWoffFormatException objekt.

public WoffFormatException()

Se även


WoffFormatException(string)

Initierar nyWoffFormatException objekt.

public WoffFormatException(string message)
ParameterTypBeskrivning
messageStringEtt meddelande som beskriver felet.

Se även


WoffFormatException(string, Exception)

Initierar nyWoffFormatException objekt.

public WoffFormatException(string message, Exception innerException)
ParameterTypBeskrivning
messageStringEtt meddelande som beskriver felet.
innerExceptionExceptionUndantaget som är orsaken till det aktuella undantaget.

Se även


WoffFormatException(SerializationInfo, StreamingContext)

Initierar nyWoffFormatException objekt.

public WoffFormatException(SerializationInfo info, StreamingContext context)
ParameterTypBeskrivning
infoSerializationInfoObjektet som innehåller serialiserade objektdata.
contextStreamingContextDen kontextuella informationen om källan eller destinationen.

Se även