BuildVersionInfo

BuildVersionInfo class

Ger information om aktuellt produktnamn och version.

public static class BuildVersionInfo

Egenskaper

namnBeskrivning
static Product { get; }Får hela namnet på produkten.
static Version { get; }Hämtar produktversionen.

Exempel

Visar hur du använder BuildVersionInfo för att visa versionsinformation om denna produkt.

Console.WriteLine("I am currently using {0}, version number {1}!", BuildVersionInfo.Product, BuildVersionInfo.Version);

Se även