FontEnvironment

FontEnvironment class

Ger information om den aktuella miljön och plattformen.

public class FontEnvironment

Egenskaper

namnBeskrivning
static Current { get; }Hämtar aktuell miljö.
CurrentPlatformId { get; }Får aktuellt plattforms-id.
FontSpecificEncodings { get; }Lagrar specifika kodningar för konsumentmedvetna teckensnitt. Till exempel använder PDF-dokument Adobe Symbol och ZapfDingbats specifika kodningar.
Strictness { get; set; }Vissa teckensnitt kan innehålla oväntade data, ospecificerade funktioner eller kan vara grovt beskurna. Toleranta inställningar rekommenderas för konsumenter som vill öppna vilket typsnitt som helst oavsett teckensnittets eventuella otillräcklighet. Teckensnittets interna strukturer garanteras inte vara konsekventa. Strikt inställning rekommenderas för konsumenter som vill öppna mestadels giltiga och solida teckensnitt.

Se även