GetTypoLineGap

FontMetrics.GetTypoLineGap method

Returnerar radgap för specifik teckenstorlek.

public virtual double GetTypoLineGap(double fontSize)
ParameterTypBeskrivning
fontSizeDoubleTextstorlek.

Returvärde

Radgapvärde.

Se även