IEncodingParameters

IEncodingParameters interface

Gemensamt gränssnitt för att stödja kodningsparametrar. Vissa teckensnittstyper kan ha flera kodningsalgoritmer/kartor. Så detta gränssnitt bör användas för att skapa konkreta teckensnittskodningsparametrar.

public interface IEncodingParameters

Se även