IFont

IFont interface

Deklarerar gemensam funktionalitet för alla teckensnittsformat. Implementerat av teckensnittsklasser.

public interface IFont

Egenskaper

namnBeskrivning
Encoding { get; }Får teckensnittskodning.
FontDefinition { get; }Hämtar teckensnittsdefinition.
FontFamily { get; set; }Hämtar eller ställer in teckensnittsfamilj.
FontName { get; set; }Hämtar eller ställer in teckensnittsnamn.
FontNames { get; }Hämtar teckensnittsnamn.
FontSaver { get; }Får Font Save-funktionalitet.
FontStyle { get; }Gets Font style. Detta är ett värde som beräknas och representeras i generaliserad typ.
FontType { get; }Hämtar teckensnittstyp.
GlyphAccessor { get; }Får Font glyph accessor. Hämtar glyfer och glyph-identifierare.
Metrics { get; }Får teckensnittsstatistik.
NumGlyphs { get; }Hämtar antal tecken i teckensnittet.
PostscriptNames { get; }Får postscript-teckensnittsnamn.
Style { get; set; }Hämtar eller ställer in teckensnittsstil. Detta är ett råsträngsvärde som tillhandahålls av Font file.

Metoder

namnBeskrivning
Convert(FontType)Konverterar teckensnittet till ett annat format.

Se även