Convert

IFont.Convert method

Konverterar teckensnittet till ett annat format.

public Font Convert(FontType fontType)
ParameterTypBeskrivning
fontTypeFontTypetyp att konvertera till teckensnitt till

Returvärde

teckensnitt konverteras till angivet format

Se även