FontFamily

IFont.FontFamily property

Hämtar eller ställer in teckensnittsfamilj.

public string FontFamily { get; set; }

Se även