FontStyle

IFont.FontStyle property

Gets Font style. Detta är ett värde som beräknas och representeras i generaliserad typ.

public FontStyle FontStyle { get; }

Se även