NumGlyphs

IFont.NumGlyphs property

Hämtar antal tecken i teckensnittet.

public int NumGlyphs { get; }

Se även