Style

IFont.Style property

Hämtar eller ställer in teckensnittsstil. Detta är ett råsträngsvärde som tillhandahålls av Font file.

public string Style { get; set; }

Se även