IFontSaver

IFontSaver interface

Definierar ett gränssnitt för Font Save-funktionalitet.

public interface IFontSaver

Metoder

namnBeskrivning
Save(Stream)Sparar teckensnittet i originalformat.
Save(string)Sparar teckensnittet i originalformat.
SaveToFormat(Stream, FontSavingFormats)Sparar teckensnittet i det angivna formatet.

Se även