ISupportsNameAddressing

ISupportsNameAddressing interface

Definierar medlemmar som är specifika för kodningar som stöder glyph-namnadressering.

public interface ISupportsNameAddressing

Metoder

namnBeskrivning
GetNameToCharCodeIndex()Returnerar namn till kodkartaobjekt.

Se även