License

License class

Tillhandahåller metoder för att licensiera komponenten.

public class License

Konstruktörer

namnBeskrivning
License()Default_Constructor

Metoder

namnBeskrivning
SetLicense(Stream)Licensierar komponenten.
SetLicense(string)Licensierar komponenten.

Se även