MultiLanguageString

MultiLanguageString class

Representerar flerspråkig sträng.

public class MultiLanguageString

Konstruktörer

namnBeskrivning
MultiLanguageString()Skapar en tom flerspråkig sträng.

Metoder

namnBeskrivning
AddLanguageString(string, int)Lägger till en sträng av specifikt språk
ContainsString(string)Returnerar sant om strängen finns inuti alla språksträngar.
override Equals(object)Returnerar sant om objekt anses lika.
GetAllLanguageIds()Får språkidentifierare för alla strängar eller tom array om inga strängar är presents
GetAllStrings()Returnerar alla strängar på alla språk.
GetEnglishString()Returnerar engelsk sträng om den hittas. I annat fall returnerar den första icke-engelska strängen.
override GetHashCode()Implementering av GetHashCode.
GetStringForLanguageId(int)Returnerar en sträng relaterad till språkidentifierare som har passerats, om den hittas. Tom sträng annars.
operator ==Implementering av jämställdhetsoperatör. (2 operators)
operator !=Implementering av ojämlikhetsoperatör. (2 operators)

Se även